Witamy w Nyskim Księstwie Jezior i Gór.

Obsługa Bazy Noclegowej    ■ ■ ■    Ankieta: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Nasz region

 
PROW 2014 - 2020
 
OGŁOSZENIA
 
LGD
 
Media o Nas
 
Program Leader
 
   Lokalna Strategia
Rozwoju
 
   ZREALIZOWANE
PROJEKTY
 
OGŁOSZENIA O NABORACH
 
INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW
 
Wzory Wniosków I Instrukcje
 
Szkolenia
 
Punkt informacyjny- konsultacyjny
 
Kontakt
 
SIO
Idea
Wyszukwiarka
Logowanie
Rejestracja
Rodzaje obiektów
 
Logowanie dla agentów

Login:
Hasło:

SART-WEB
 
Witamy w Nyskim Księstwie Jezior i Gór ;)


 

 
Ogłoszenie o naborze do pracy
Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór z siedzibą w Nysie ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Biura


 
Spotkanie dla przedsiębiorców
Nyskie Księstwo Jezior i Gór zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dla przedsiębiorców organizowanym w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych w Nysie; ul. Obrońców Tobruku 5 oraz w Urzędzie Miejskim w Paczkowie, w związku z naborem wniosków dla przedsiębiorców w ramach działania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020. 
Dodane przez: NKJiG AW 25.08.2016 Czytaj całość

 
Ogłoszenie o naborze do pracy
Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór z siedzibą w Nysie ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Biura (umowa na czas oznaczony od dnia 01.11.2016 r. do dnia 31.10.2017 r.)
 
Ogłoszenie o naborze do pracy
Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór z siedzibą w Nysie ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Biura (umowa na zastępstwo)
 
Wzory wniosków do pobrania
Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawiły się do pobrania wzory wniosków w ramach Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Zapraszamy do lektury
Dodane przez: NKJiG AW 29.07.2016 Czytaj całość
 
Festyn Leśny Rabusiów w Drakovie
W dniach 23-24 lipca br. na zaproszenie stowarzyszenia Spolek Přátelé Vrbenska mięliśmy przyjemność wziąć udział w Festynie Leśnym Rabusiów z Drakova. Stowarzyszenie to pochodzi z obszaru działania naszego czeskiego partnera MAS Hrubý Jeseník. Wśród zaproszonych gości znalazła się również Lokalna Grupa Rybacka -Opolszczyzna”.
Dodane przez: NKJiG AW 29.07.2016 Czytaj całość
 
Spoty informacyjne - zapraszamy do zapoznania
 Nyskie Księstwo Jezior i Gór serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z informacyjnymi spotami w zakresie Lokalnej strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 
Dodane przez: NKJiG AW 13.07.2016
 

Bezpłatne spotkania informacyjne zakończone
 Nyskie Księstwo Jezior i Gór w dniach 27-29 czerwca br. przeprowadziło bezpłatne spotkania informacyjne na temat ogólnych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 w zakresie Planu Komunikacji założonego w strategii . (...) 
Dodane przez: NKJiG AW 12.07.2016

 
790-lecie Ścinawy Małej i Ścinawy Nyskiej
 W dniach 18 - 19 czerwca br. na zaproszenie Burmistrza Korfantowa Janusza Wójcika Prezes Nyskiego Księstwa Jezior i Gór Elżbieta Harhura miała przyjemność wziąć udział w obchodach 790 lecia Ścinawy Małej i Ścinawy Nyskiej, podczas których prowadzono promocję stowarzyszenia oraz przekazywano informacje na temat ogólnych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, najbliższych terminów naborów, zakresu i warunków wsparcia oraz rodzajów wspieranych działalności. (...) 
Dodane przez: NKJiG AW 11.07.2016

 
Promocja Nyskiego Księstwa Jezior i Gór podczas Lata Kwiatów w Otmuchowie
 W dniach 01-03  lipca 2016 roku Prezes Nyskiego Księstwa Jezior i Gór Elżbieta Harhura miała przyjemność wziąć udział w 44-tej edycji Lata Kwiatów  w Otmuchowie, co było doskonałą okazją do zaprezentowania i promocji stowarzyszenia (...) 
Dodane przez: NKJiG AW 11.07.2016

 
Festyn Leśny Rabusiów z Drakova
Nyskie Księstwo Jezior i Gór serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Festynie Leśnym Rabusiów z Drakova odbywającego się w dniach 23 - 24 lipca 2016 roku, zapraszając jednocześnie do odwiedzenia stoiska naszego stowarzyszenia (...) 
Dodane przez: NKJiG AW 08.07.2016
 
WNIOSKODAWCO nowe możliwości wsparcia w LSR
Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór zaprasza do zapoznania się z możliwościami wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia na lata 2014-2020 (...)
Dodane przez: NKJiG AW 30.06.2016
 
Ogłoszenie "LSR w 2016"
Dzięki przyznanemu wsparciu finansowemu w wysokości ponad 3 mln. euro pochodzącemu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 w ramach podpisanej Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, wnioskodawcy z obszaru LGD będą mogli otrzymać dofinansowanie na cele spójne z opracowaną Lokalną Strategią Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR).
Dodane przez: NKJiG AW 29.06.2016
 
Nowe władze stowarzyszenia po Walnym Zebraniu Członków 
Zarząd stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór informuje, iż w dniu 20 czerwca 2016r. o godz. 15.30 w sali nr 11 Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, w trakcie którego przeprowadzono, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, wybory organów na nową kadencję 2014-2020  (...)
Dodane przez: NKJiG 27.06.2016
 
Nowe rozdanie środków unijnych
Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż do rozdysponowania w najbliższym naborze mamy ponad 3,5 miliona złotych! Wszystkich zainteresowanych informujemy, że pomoc doradczą pracowników Biura uzyskać można, w zakresie możliwości otrzymania wsparcia finansowego na realizację operacji w ramach środków przewidzianych w Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 poprzez: kontakt osobisty w biurze (...)
Dodane przez: NKJiG AW 27.06.2016r.
 
Jak pozyskać środki unijne
Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór  informuje, że w dniu 29 kwietnia 2016 r.  podpisana została Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dzięki której LGD rozpoczęło realizację LSR na obszarze Gmin: Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Nysa (z wyłączeniem miasta Nysa), Otmuchów, Paczków, Pakosławice i Skoroszyce
Dodane przez: NKJiG AW 23.06.2016r.
 
Wyniki oceny oferty do zaproszenia nr 07/06/2016
Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór informuje, iż w wyniku opublikowania zaproszenia do składania ofert Nr 07/06/2016 na wykonanie usługi szkolenia pracowników stowarzyszenia z zakresu: “Skuteczna aktywizacja społeczna jako cel w kierunku poprawy jakości życia” obejmująca m.in.  pobudzenie aktywności społecznej i inicjatyw służących włączeniu społecznemu (...)
Dodane przez: LGD NKJiG AW 22.06.2016r.
 
Wyniki oceny oferty do zaproszenia nr 06/06/2016

Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór informuje, iż w wyniku opublikowania zaproszenia do składania ofert Nr 06/06/2016 na wykonanie usługi szkolenia członków organów oraz pracowników stowarzyszenia z zakresu “Ewaluacja i monitoring LSR” obejmujących m.in.  istotę  ewaluacji; istotę  i  skuteczność  monitorowania; cele,  przedmiot  i  zakres  ewaluacji;  kryteria,  etapy  i  metody ewaluacji; raport z ewaluacji;

Dodane przez: NKJiG AW 22.06.2016r.
 
Wyniki oceny oferty do zaproszenia nr 05/06/2016
Zarząd 

Nyskiego Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w wyniku opublikowania zaproszenia do składania ofert Nr 05/06/2016 na wykonanie usługi szkolenia członków organów oraz pracowników stowarzyszenia z zakresu założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 obejmujących m.in.: a) cele, b) wskaźniki, c) mechanizmy wdrażania (...)


Dodane przez: NKJiG AW 22.06.2016r. 
 
Spotkanie informacyjne na temat założeń LSR Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020
Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne na temat: ogólnych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020, najbliższych terminów naborów, zakresie i warunkach wsparcia oraz rodzaju wspieranych operacji (...)
Dodane przez: NKJiG 21.06.2016r.
 
"Rusza LSR" Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020
Szanowni Mieszkańcy! Nyskie Księstwo Jezior i Gór jest stowarzyszeniem działającym jako lokalna grupa działania, które w dniu 29 kwietnia 2016r. podpisało z Zarządem Województwa  Opolskiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w ramach której pozyskało z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 środki unijne w wysokości ponad 3 mln. euro (...)
Dodane przez: NKJiG 21.06.2016
 
SLEZSKA HARTA w Czechach
W dniu 04 czerwca 2016r. Prezes Nyskiego Księstwa Jezior i Gór Elżbieta Harhura miała przyjemność wziąć udział w imprezie plenerowej -Slezska Harta” w Horni Benesov w Czechach. W organizowanych zawodach rowerowych podczas imprezy Nyskie Księstwo Jezior i Gór reprezentowane było przez Głuchołaski Klub Kolarski -VICTORIA”, a także LUKS White MTB Team Biała, których osiągnięcia   (...)
Dodane przez: NKJiG AW 14.06.2016
 
LeaderFEST 2016
 W dniu 09 czerwca 2016r. Prezes Nyskiego Księstwa Jezior i Gór Elżbieta Harhura miała przyjemność wziąć udział w Międzynarodowym spotkaniu przedstawicieli Lokalnych Grup Działania - LeaderFEST 2016 JESENIUKY w Karlovej Studziance  (...)
Dodane przez: NKJiG AW 10.06.2016


 

Zaproszenie do składania ofert
 Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór z siedzibą w Nysie zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi szkolenia pracowników stowarzyszenia z zakresu; Skuteczna aktywizacja społeczna jako cel w kierunku poprawy jakości życia (…) na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Aktualizacja: AW 14.06.2016r.

 

Zaproszenie do składania ofert
 Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór z siedzibą w Nysie zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi szkolenia członków organów oraz pracowników stowarzyszenia z zakresu: Ewaluacja i monitoring LSR (…) na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Aktualizacja: AW 14.06.2016r.

 
Zaproszenie do składania ofert
 Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór z siedzibą w Nysie zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi szkolenia członków organów oraz pracowników stowarzyszenia z zakresu: założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 obejmujących (…) na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Aktualizacja: AW 14.06.2016r.
 
Wybór oferty na przygotowanie spotów reklamowych
Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w wyniku opublikowania zaproszenia do składania ofert Nr 01/06/2016 na przygotowanie spotów reklamowych w radio na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach poddziałania -Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 i w terminie w nim przewidzianym wpłynęły 4 oferty od:
Dodane przez: NKJiG 13.06.2016r.
 
Zaproszenie do składania ofert
  na opracowanie graficzne oraz opublikowanie w prasie informacyjnego artykułu prasowego na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach poddziałania -Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 
Aktualizacja: 10.06.2016r. 

 
Zaproszenie do składania ofert
 Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór zaprasza  do składania ofert na wykonanie usługi szkolenia członków organów oraz pracowników stowarzyszenia z zakresu:
1)     przepisów ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135);
2)     przepisów ustawy z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378); i zasad wdrażania instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (-RLKS”);
3)     założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym w szczególności postanowień i przepisów aktów prawnych wdrażających ten Program, istotnych z punktu widzenia lokalnej grupy działania realizującej strategię rozwoju lokalnego finansowaną ze środków tego Programu.
na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Aktualizacja: AW 09.06.2016r. 

 
20.06.2016r. Walne Zebranie Członków
 Zarząd stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór z siedzibą w Nysie, zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016r. o godz. 15.30 w sali nr 11 Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie (RCTWiTI) przy ul. Obrońców Tobruku 5
Dodane przez: NKJiG 09.06.2016r.

 
Unieważnienie postępowania
 Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w wyniku opublikowania zaproszenia do składania ofert na przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie namiotu wraz z nadrukiem i w terminie w nim przewidzianym wpłynęły 2 (dwie) oferty, które nie spełniły wymagań dotyczących wykonawcy zamówienia określonych w pkt. III zaproszenia. Zgodnie z zaproszeniem Wykonawca zamówienia musiał spełnić następujące warunki: przygotowanie projektów graficznych spójnych z logo Zamawiającego i dołączenie do formularza ofertowego, (co najmniej 4 propozycji) namiotu, w tym wizualizacje czterech ścian namiotu. Z uwagi na brak wymaganych dokumentów dołączonych do oferty unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia. 
Aktualizacja: 09.06.2016r. 

 

Zaproszenie do składania ofert
 Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór z siedzibą w Nysie zaproszenie do składania ofert na emisję spotów reklamowych w radio na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach poddziałania -Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Aktualizacja: AW 01.06.2016r. godz. 15:00

 
Zaproszenie do składania ofert
 Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór z siedzibą w Nysie zaproszenie do składania ofert na przygotowanie spotów reklamowych w radio na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach poddziałania -Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Aktualizacja: AW 01.06.2016r. godz. 15:00
 
POLECANE OBIEKTY

JAR GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
(Polska)
cena od 25 pln ,
termin imprezy
2016-09-25 - 2016-09-26
 
 
Słowo szukane:
Miasto:
Zakwaterowanie:
Standard oferty:
 
Uroczy Zakątek Polski
 
Polecamy

 
Pogoda
Wrocław 9°C
Katowice 8°C
Praga 6°C
 
Turystyka
Imprezy
Noclegi
Gastronomia
Galeria zdjęć
 
Produkty turystyczne
Trasy rowerowe
Szlaki piesze
Szlakiem zabytków
Spływy kajakowe
Scieżki dydaktyczne
Zabytki
 
Zasoby naturalne
Rezerwaty przyrody
Parki krajobrazowe
Pomniki przyrody
Punkty obserwacyjne
 
Nasze gminy
Głuchołazy
Kamiennik
Korfantów
Nysa
Otmuchów
Paczków
Pakosławice
Skoroszyce
 
Mapy
Ogólne
Trasy
Zabytki
 
System S.A.R.T.
Kalendarz imprez
Baza noclegowa
Agroturystyka
Ciekawostki
 
 
 

Powered by S.A.R.T.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Sfinansowano ze środków Zarządu Województwa Opolskiego "Współpraca mikroregionalna w ramach Programu wdrażania 

podejścia Leader  w woj. opolskim".